Little Witch Academia 2017

Co : RT-Fansub

เรื่องราวของ คาการิ อาสึโกะ(อักโกะ) ที่ไม่ได้มีชาติตระกูลแม่มดอะไรกับเขาเลย แต่อยากจะมาเป็นแม่มดเพราะประทับใจในโชว์เวทมนตร์ของ Shiny Chariot เธอจึงไปสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเวทมนตร์ รูนาโนว่า


[RT-FS&MsForce-Fs] Little Witch Academia (2017) - 01 [720p]
MEGA:https://goo.gl/Hp6HWp

[RT-FS&MsForce-Fs] Little Witch Academia (2017) - 02 [720p]
MEGA:https://goo.gl/Q6wLvV

[RT-FS&MsForce-Fs] Little Witch Academia (2017) - 03 [720p]
MEGA:https://goo.gl/eZki36

[RT-FS&MsForce-Fs] Little Witch Academia (2017) - 04 [720p]
MEGA:https://goo.gl/TJypLe

[RT-FS&MsForce-Fs] Little Witch Academia (2017) - 05 [720p]
MEGA:https://goo.gl/yGwTru

[RT-FS&MsForce-Fs] Little Witch Academia (2017) - 06 [720p]
MEGA:https://goo.gl/mO0wMG

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น