Haruchika - Haruta to Chika wa Seishun Suruฮารูกะกับจิกะที่อยู่ในชมรมดุริยางค์เล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งจะถูกยุบ ต้องเข้าไปคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆในโรงเรียน
เรื่องนี้เป็นนิยายสืบสวนแต่ก็มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันดนตรีทั่วประเทศอย่าง"普門館[fumonkan]" ซึ่งเรียกว่าเป็นโคชิเอ็นของวงดนตรีแล้วก็ยังเป็นนิยายรักของคนสองคน


[RT-FS&MsForce-FS] Haruchika - Haruta to Chika wa Seishun Suru - 01-12END [720p]

0 ความคิดเห็น:

Copyright © 2013 MsForce-Fs